Deskundige Zorg

Portfolio

Profila Zorggroep

Bij Profila Zorggroep behandel ik mensen met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en verslaving. Ik ontwikkel en implementeer methodisch werken en zorgprogramma’s. Ik begeleid gedragskundigen.

Inversa

Bij Inversa ondersteun en behandel ik jongeren met een verstandelijke beperking en een autismespectrumstoornis.

Ipse de Bruggen

Bij Ipse de Bruggen begeleidde ik junior gedragsdeskundigen. Zij werkten met mensen met een ernstig en matig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

Gemiva-SVG Groep

Bij Gemiva-SVG Groep superviseerde ik gedragskundigen.

Thomashuis

Voor Thomashuis deed ik screeningsonderzoek en verslaglegging voor indicatieaanvragen. Verder reikte ik medewerkers handvatten aan voor begeleiding en behandeling en trainde ik teams in de grondhouding (van zorgen voor naar zorgen dat).

Zorgboerderij Vlist

Bij Zorgboerderij Vlist ondersteunde en behandelde ik mensen met een matige verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Leger des Heils

Bij het Leger des Heils ondersteunde en behandelde ik mensen met een lichte verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en/of verslaving.

Hogeschool Rotterdam

Aan de Hogeschool Rotterdam, bij de opleiding sociaal-pedagogische hulpverlening, begeleidde ik stagiaires en werkgroepen.

Gemeente Rotterdam

Bij de gemeente Rotterdam adviseerde ik WMO-adviseurs bij overleg over casuïstiek. Ik dacht mee over beleid en WMO-procesverbetering. Ik gaf inhoudelijke training aan WMO-adviseurs en consulenten.

Abrona

Bij Abrona was ik projectleider Wet zorg en dwang. Ik begeleidde de implementatie zowel inhoudelijk als procesmatig. Ondersteunde en behandelde ik mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.
Begeleidde ik teams naar zelforganisatie.

Amerpoort

Bij Amerpoort ondersteunde en behandelde ik ouders met een lichte verstandelijke beperking en mensen met een matig tot lichte verstandelijke beperking en bijkomende problematiek: psychiatrie en/ of verslaving.
Begeleidde ik teams naar taakvolwassen werken.
Droeg ik als projectleider bij aan professionalisering en methodisch werken.

Cavent

Voor Cavent implementeerde ik als projectleider de methodische werkwijze. Dit in het kader van de visiekanteling ‘van zorgen voor naar zorgen dat’ (genomineerd voor de CZ Zorgprijs 2016).
Coachte en adviseerde ik het bestuur over beleid en organisatie.
Voerde ik Prisma-calamiteitenonderzoek uit.

Orion

Voor Orion (is nu gefuseerd met Middin) droeg ik bij aan het ontwikkelen en implementeren van methodisch werken en het agogisch beleid.
Ondersteunde en behandelde ik twee woongroepen voor kinderen en jongeren met een ernstige tot lichte verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

Middin

Voor Middin droeg ik bij aan beleid en adviseerde ik directie en bestuur.
Nam ik de inhoudelijke taken van de teamleider expertisecentrum waar.
Droeg ik bij aan professionalisering door ontwikkeling en implementatie van een methodische werkwijze.
Ondersteunde en behandelde ik mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.
Droeg ik als deskundige bij aan een gehandicaptenzorgproject in Suriname (Zuster Dankers Centrum).

Reinaerde

Voor Reinaerde ondersteunde en behandelde ik kinderen en volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking en zeer moeilijk verstaanbaar gedrag.
Ik droeg bij aan methodiekontwikkeling.

Vraag een gratis gesprek aan

Heeft u interesse in mijn diensten? In een gratis kennismakingsgesprek kunt u uitgebreid aangeven waarin u gedragskundige ondersteuning nodig heeft. Samen kijken we wat ik hierin voor u kan betekenen en op welke manier.