Deskundige Zorg

Diensten

Diensten

Gedragskundige ondersteuning

Ik ondersteun uw cliënten met een ernstige, matige en lichte verstandelijke beperking. Ik ben bekend met bijkomende problematiek, zoals psychiatrische ziektebeelden, verslaving, multi-probleemsituaties en complexe (familie)systemen. Enkele voorbeelden van mijn diensten:

Teamondersteuning

Verloopt de samenwerking in uw team stroef? Lopen uw medewerkers tegen ingewikkelde vraagstukken aan in de zorg van cliënten? Is de zorg hierdoor vastgelopen of dreigt dit te gebeuren? Ik sta teams bij om problemen helder te krijgen. Ik reik handvatten aan om de vastgelopen zorg weer op gang te brengen.

Ik ontwikkel en geef trainingen (observatie, communicatie, competentiegericht werken, verstandelijke beperking, sociaal en emotionele ontwikkeling, seksualiteit, autisme, psychiatrische problematieken). Zo help ik uw medewerkers hun kennis en vaardigheden te vergroten.

Teamontwikkeling

Consequent werken volgens een vastgestelde visie en een methode: het lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt dit vaak lastig. Ik ondersteun teams hierin. Met de inhoudelijke visie als leidraad help ik teams om zichzelf te ontwikkelen. Daarbij ga ik uit van ieders kwaliteiten, behoeften en waarden, zodat iedereen zijn eigen unieke plek in het geheel heeft.

Implementeren en vastleggen methodisch werken, wet- en regelgeving

Als projectleider help ik u methodisch werken en wet- en regelgeving in te voeren in uw organisatie. Een voorbeeld hiervan is de Wet zorg en dwang. De praktische uitvoering moet overeenkomen met de waarden van de organisatie.

PRISMA-onderzoek naar aanleiding van incidenten

Wat gebeurde er? Hoe kon het precies gebeuren? En het belangrijkste: hoe kunnen we voorkomen dat het weer gebeurt? Met visuele representatie analyseer ik incidenten in uw organisatie en help ik u de voorwaarden te scheppen om herhaling te voorkomen.

Ondersteunen van andere gedragskundigen

Dreigt uw gedragskundige vast te lopen in kwesties rondom zorg? Dan biedt een frisse blik uitkomst. Ik ondersteun collega-gedragskundigen in complexe vraagstukken.

Overige diensten

Heeft u ondersteuning nodig voor een andere dienst dan hierboven omschreven? Neem contact op. Op mijn portfolio kunt u een indruk krijgen van mijn werkervaring.